Đề, đáp án thi học kì II 2013 (Toán 10)

ĐỀ: https://docs.google.com/file/d/0B6GD8fbjkTSpTzZ6VEtqcXV4MGc/edit?usp=sharing

ĐÁP ÁN:https://docs.google.com/file/d/0B6GD8fbjkTSpVkhoTVk1YUdlOFE/edit?usp=sharing

Đính chính

Đáp án Đề 1:

Câu 3 a): Cột tần suất sửa lại các số liệu từ trên xuống:  13,2;    23,53;   41,18;    21,57.

Đáp án Đề 2:

Câu 2b): Dòng cuối: -1/3<m<0 sửa lại là: -1/3<m<0

Câu 3 a): Cột tần suất sửa lại các số liệu từ trên xuống: 13,72;   13,72;   58,82;   13,72.

Advertisements

Đề thi, đáp án kì thi thử đại học năm học 2012-2013 -trường THPT Phan Đình Phùng

DE K D: https://docs.google.com/file/d/0B6GD8fbjkTSpSEM3Q3ZiYmE4UzA/edit?usp=sharing

DA KD:https://docs.google.com/file/d/0B6GD8fbjkTSpWWJaQ21NR2tsVDQ/edit?usp=sharing

DE KA: https://docs.google.com/file/d/0B6GD8fbjkTSpQzhodFE4aEtNcDg/edit?usp=sharing

DA KA: https://docs.google.com/file/d/0B6GD8fbjkTSpWWgzdlp6N1JlS3M/edit?usp=sharing

Đề,đáp án thi thử đại học năm học 2011-2012 trường THPT Phan Đình Phùng

Đề thi

http://hn-pdp.info/index.php?language=vi&nv=download&op=De-thi-thu-DH-nam-2012

Đáp án:

http://hn-pdp.info/index.php?language=vi&nv=download&op=Dap-an-thi-thu-DH-nam-2012

THI HỌC KÌ I 2011-2012: ĐỀ, ĐÁP ÁN

LỚP 10 BAN A:    ĐỀ;    ĐÁP ÁN

LỚP 10 BAN D:    ĐỀ;    ĐÁP ÁN

LỚP 11 BAN A:    ĐỀ;    ĐÁP ÁN

LỚP 11 BAN D:    ĐỀ;    ĐÁP ÁN DE 1;   DAP AN DE 2

31 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 (có đáp án)

TẢI TẠI ĐÂY

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011

LỚP 11: 

ĐỀ      ĐÁP ÁN

LỚP 10

ĐỀ 1     ĐỀ 2

ĐÁP ÁN 1      ĐÁP ÁN 2

5 ĐỀ THI THỬ (& ĐÁP ÁN) TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011

De-Dap THPT[Khoi A]Binh Xuyen-Vinh Phuc

De-Dap THPT[Khoi D]Binh Xuyen-Vinh Phuc

De-Dap THPT Tran Nguyen Han – Vinh Phuc

De-Dap THPT Nguyen Duc Canh-Thai Binh

De-Dap THPT Chuyen Ly Tu Trong_Can tho