ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ VỚI PHẦN MỀM MAPLE

 Phùng Hồng Kổn

Trong chương tŕnh toán học ở trường THPT – Khảo sát, vẽ đồ thị và các bài toán liên quan là một mảng kiến thức lớn, trọng tâm . Để vẽ đồ thị một hàm số đơn giản ở lớp 12 , theo chương trình hiện hành- phải “khảo sát” khá nhiều bước rắc rối, với cách này khó có thể vẽ đồ thị những hàm phức tạp – nhất là hàm hai biến. Maple là một công cụ toán học hoàn hảo , các kiểu hàm số , chỉ cần một lệnh thích hợp là có ngay đồ thị cần vẽ. Không những thế, Maple c̣òn gỡ bỏ sự huyền bí  cho một số chủ đề. Chẳng hạn như Lệnh vẽ một dãy điểm  tuy rất đơn giản về ý tưởng , nhưng trên thực tế  lại là một công cụ rất mạnh. Xét cho cùng, mọi đường cong đều được Maple vẽ bằng lệnh này (trực tiếp hay gián tiếp), bởi vì cách chung nhất để vẽ đường cong là lấy một số điểm (đủ nhiều) rồi nối chúng lại. Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng Maple để vẽ đồ thị các hàm số quen thuộc ở lớp 12 ; một số hàm “lạ”; một số  họ đồ thị (chuyển động) để tìm điểm cố định ; một số đồ thị hàm hai biến trong không gian và xem sự chuyển động của nó.

Các lệnh cơ bản:

  • plot:    VẼ ĐỒ THỊ
  • animate: VẼ ĐỒ THỊ CHUYỂN ĐỘNG.
  • plot3d:  VẼ ĐỒ THỊ TRONG KHÔNG GIAN.
  • animate3d: VẼ ĐỒ THỊ CHUYỂN ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN.

A. CÁC HÀM SỐ QUEN THUỘC

(Để xem đồ thị xin nhắp chuột vào ô trống)

1)   y= x3-2x2-x+2

> plot(x^3-2*x^2-x+2,x=-2..3,y=-2..3);

2)  y= lx3-2x2-x+2l

> plot(abs(x^3-2*x^2-x+2),x=-2..3,y=-1..3);

3)y=lxl3-2x2-lxl+2

> plot(abs(x^3)-2*x^2-abs(x)+2,x=-3..3,y=-1..3);

4) y=lx3l-l2x2 –xl+2

> plot(abs(x^3)-abs(2*x^2-x)+2,x=-3..3,y=-1..3);

5) y=lx3l-l2x2 –x+2l

> plot(abs(x^3)-abs(2*x^2-x+2),x=-3..3,y=-5..3);

6)  y= x4-2x2-2

> plot(x^4-2*x^2-2,x=-3..3,y=-3..3);

7) y= lx4-2x2-2l

> plot(abs(x^4-2*x^2-2),x=-2..2,y=-1..4);

8) y= (-x+2)/(2x+1)

> plot([(-1*x+2)/(2*x+1),-1/2],x=-5..4,y=-5..4);

9) y=l(-x+2)/(2x+1)l

> plot(abs((-1*x+2)/(2*x+1)),x=-4..4,y=-1..3);

10)   y=(-x2+2x+1)/(x-1)

> plot([(-x^2+2*x+1)/(x-1),-x+1],x=-3..5,y=-4..4);

11) y=(-x2+2lxl+1)/(lxl-1)

> plot([(-x^2+2*abs(x)+1)/(abs(x)-1),-x+1,x+1],x=-4..4,y=-4..4,color=[red,yellow,yellow]);

12) y=(x2+3x+3)/(x+2)

> plot([(x^2+3*x+3)/(x+2),x+1],x=-6..2,y=-6..4,color=[red,blue]);

13)y=l(x2+3x+3)/(x+2)l

> plot([abs((x^2+3*x+3)/(x+2)),x+1,-x-1],x=-5..2,y=-5..5,color=[red,blue,blue]);

14)   y=l1+xl+1/(x+2)

> plot([abs(x+1)+1/(x+2),x+1,-x-1],x=-5..2,y=-4..4,color=[red,blue,blue]);

15) y=(2x2-3x)/(x2-3x+3)

> plot([(2*x^2-3*x)/(x^2-3*x+3),2],x=-3..5,y=-1..3);

16) y= x+sqr(4x2+2x+1)

> plot([x+sqrt(4*x^2+2*x+1),3*x+1/2,-x-1/2],x=-3..1,y=-1..3,color=[red,blue,blue]);

B. MỘT VÀI HÀM SỐ  KHÁC

1) y=(sin3t,cos5t,t=0…pi)

> plot([sin(3*t),cos(5*t),t=0..2*Pi],axes=FRAME,color=blue);

2) y=(z2,z=-2-2I..2+2I,-3+3I..3+3I)

> with(plots,conformal);

> conformal(z^2,z=-2-2*I..2+2*I,-3-3*I..3+3*I);

3)y=((z-1)/z+1), z=-2-2I…)

> conformal((z-1)/(z+1),z=-2-2*I..2+2*I,-3-3*I..3+3*I,grid=[21,21],numxy=[81,81]);

4)> s:= t->100/(100+(t-Pi/2)^8):

> r:= t -> s(t)*(2-sin(7*t)-cos(30*t)/2);

> plot([r(t),t,t=-Pi/2..3

/2*Pi],numpoints=2000,coords=polar,color=blue,axes=none);

C.  HỌ ĐỒ THỊ, ĐIỂM CỐ ĐỊNH

1)> animate(((t+1)/(t^2+t+1))*x+t^2/(t^2+t+1),x=-1..3,t=-6..6);

Điểm cố định (1;1)

2)y=tsin(tx)

animate(t*sin(t*x),x=-Pi..Pi,t=-2..2,color=blue);

Điểm cố định (0;0)

3)y = x3-(t+1)x2-(2t2-3t+2)x=2t(2t-1)

> animate(x^3-(t+1)*x^2-(2*t^2-3*t+2)*x+2*t*(2*t-1),x=-7.78,t=-1..1,color=blue);

Điểm cố định(2; 0)

D. ĐỒ THỊ TRONG KHÔNG GAN BA CHIỀU

1)z=(xe-x2-y‑2),x=-2..,y=-2..2)

>plot3d(x*exp(-x^2-y^2),x=-2..2,y=-2..2);

2)> plot3d(((x^3-3*x*y^2+2)*x+y*(3*x^2*y-y^3))/((x^3-3*x*y^2+2)^2+(3*x^2*y-y^3)^2),x=-3..3,y=-3..3,grid=[50,50]);

3)> animate3d(cos(t*x)*sin(t*y),x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi,t=1..2);

4)>animate3d(x^2*cos(t*y)+y^2*cos(t*x)-x*y*sin(t*y)*sin(t*x),x=-10..10,y=-10..10,t=1..2);

Advertisements

2 phản hồi

  1. Chào Anh(Chị). Em muốn vẽ đồ thị của một hàm số trong maple mà chưa biết vẽ thế nào. Anh(Chị) có thể giúp em được không ạ.
    Em cám ơn nhiều!
    Vẽ đồ thị hàm số: x^3+y^3-3xy=0

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: